ajax loader

Goed onderwijs begint bij een sterke basis. Het lesmateriaal dat wij ontwikkelen zorgt voor een doeltreffend en continu leerproces.

Niemand is ooit klaar met leren. Het leven en ook de professie is een leerproces dat altijd voortgezet wordt. De verantwoordelijkheid hiervan komt bij de huidige student en de toekomstige professional te liggen. Wij leren de professional de inzichten die deze krijgt zo toe te passen dat het in de toekomst eenvoudiger wordt hier opnieuw van te leren.

Met de juiste inzet kan de toekomstige professional zich profileren als een constant ontwikkelend persoon. Die niet alleen te herkennen is aan zijn professie, maar ook aan zijn houding tegenover persoonlijke en maatschappelijke vragen.

Medical First Aid.

MFA kent twee lesboeken. Het eerste deel behandeld de uitvoering van het zogenaamde (C)ABCD-protocol. Met 20 pagina’s geeft het een beknopte en stap-voor-stap weergave van het eerste onderzoek. Ook het tweede onderzoek heeft in deze nieuwe uitgave een plekje gekregen. Deel twee bestaat uit een weergave van alle onderwerpen zoals deze vanuit Table A-VI/2 of the STCW code en vanuit de Model course 1.14/1.15 zijn weergegeven. Dit tweede deel is veel uitgebreider en behandeld eveneens onderdelen vanuit de Medical Care. Denk hierbij aan een infuus, een blaaskatheter en het geven van een injectie.

Medical Care.

Deze kent een lesboek die steeds uitgaat van scenario’s. Er wordt een voorval beschreven met daarin gedetailleerde symptomen. Vervolgens komen relevante vragen aan bod en de eventuele oorzaken van de klacht(en).